Sitat Verdien av Sjømannskirkens arbeid

Vi ser verdien av at Sjømannskirken har opparbeidet seg stor kompetanse på å møte, hjelpe og ta vare på våre studenter på utenlandsopphold om en ulykke skulle inntreffe eller bare studentene i sine daglige studiemiljø.

INGVILD SVESTAD, INTERNASJONAL STUDIERÅDGIVER VED UIT, INTERVJU MED BUD OG HILSEN NR. 5/2009

Del