Upløyd internettmark

Nettkirken ble den aller første norske kirken på internett, og det var Sjømannskirken som skulle ha ansvaret for utviklingen og driften. Arbeidet ble ressurskrevende ettersom det var lite erfaring å hente fra lignende nettsteder. På mange måter var det hele et pionerarbeid, også ut i fra et internasjonalt perspektiv. Å skape møtesteder på internett på denne måten var i slutten av 1990-årene ennå en umoden tanke, og spesielt innenfor det religiøse feltet. Mulighetene var mange, men fallgruvene også store. Og kritikken lot ikke vente på seg. Kritiske røster fryktet at Nettkirken kom til å ta over, og bli en erstatning for det personlige møtet mellom prest og menighet. En kirke skulle være virkelig og ekte, ikke virtuell, fjern og uekte.

For utviklerne av nettsiden ble utfordringen derfor å unngå de vanlige, statiske nettsidene, og gjennom både det konseptuelle, tekniske og designmessige skape opplevelsen av en reell kirke. Flere konsept ble tidlig utviklet med tanke på en aktiv bruk av nettsiden og kontakt med nettpresten. «Dagens betraktning» og «Fredagsmail» formidlet kristne budskap og var utviklet som abonnementstjenester som Nettkirkens besøkende kunne motta gratis på e-post. «Søndagsmail» var det Sjømannskirkens studentprester som hadde ansvaret for, spesielt rettet mot norske utenlandsstudenter spredt over hele verden. Besøkende i nettkirken kunne også kontakte nettpresten for samtaler i lukkede rom, tenne virtuelle lys for noen de tenkte på og be om forbønn. En guidet tur rundt i det virtuelle kirkerommet, ved hjelp av lyd og video, var også tilgjengelig og en kunne legge igjen hilsener i en åpen gjestebok. Ved kirkehøytidene ble det laget spesielle opplegg som kunne følges.

Nettkirken var i utgangspunktet del av Sjømannskirkens informasjonsnettsted. Men i 2001 ble de to adskilt, og året etter ble Nettkirken opprettet som fast ordning og definert som en selvstendig sjømannskirke innad i organisasjonen. Samme år ble det også inngått et nettsamarbeid med KFUK/KFUM om en ungdomssatsing, der det ble laget en egen underside i Nettkirken rettet spesielt mot barn og unge.

Del