Film En livskraftig 100-åring

Se film om Sjømannskirken fra 1964, midt under en av organisasjonens blomstringsperioder. Laget av Svekon Film til Sjømannskirkens 100-års jubileum i 1964.

Del