Bilde Kvinnelige sjømannsprester?

INGEN INNVENDINGER: Slik så tegner i Bergens Tidende Leif Raa for seg at en kvinnelig sjømannsprest kom til å se ut. Sjømannskirken gjorde det året et

prinsippvedtak om at organisasjonen ikke hadde noeninnvendinger – verken

prinsipielle eller teologiske – til ansettelse av kvinnelige sjømannsprester.

Illustrasjon: Leif Raa/Trykket i Bud & Hilsen nr. 10/1983

Del