Første kvinnelige sjømannsprest i verden

I 1983 gjorde Sjømannskirken følgende prinsippvedtak som åpnet for kvinnelige prester i organisasjonen:
«Den norske Sjømannsmisjon har ingen prinsipielle teologiske innvendinger til bruk/ansettelse av kvinnelige prester i organisasjonen på alle plan.»
Avgjørelsen ble fattet ut i fra det samme teologiske grunnlaget som Den norske kirke hadde lagt seg på i 1973 når det gjaldt ordinering av kvinnelige prester, etter den opphetede debatten som hadde fulgt ordinasjonen av Ingrid Bjerkås som Den norske kirkes første kvinnelige prest i 1961. Den norske kirkes endelige standpunkt var at ingen av de teologiske innvendingene som var kommet opp i debatten, eller henvisningen til historisk tradisjon om kun mannlige prester, var sterke nok til å begrunne et prinsipielt forbud mot ordinasjon av kvinnelige prester.

Om Den norske kirke hadde konkludert med dette allerede i 1973, var altså Sjømannskirken litt senere ute. Organisasjonen gikk imidlertid foran misjonsorganisasjoner som Norsk Luthersk Misjonssamband og Det Norske Misjonsselskap, der temaet fremdeles ble debattert i begynnelsen av 1990-årene.

I tillegg til de teologiske aspektene, var det i Sjømannskirken også blitt diskutert hvilke praktiske utfordringer ansettelsen av kvinnelige sjømannsprester kunne ha. Én innvending var at kvinner ikke kunne gå alene i de farligste havneområdene ved noen av utestasjonene. Etter å ha sendt ut forespørsel om uttalelse til samtlige av kretsene hjemme i Norge og til alle sjømannskirkene, ble det imidlertid tydelig at det innad i organisasjonen var et solid flertall for å åpne opp for kvinnelige sjømannsprester. Vedtaket ble vedtatt uten store indre motsetninger i organisasjonen.

Først tre år etter vedtaket – og 25 år etter at Den norske kirke fikk sin første kvinnelige prest – ble den første kvinnelige sjømannspresten ansatt i 1986. Det var Anne Grethe Hagen som ble ansatt som sjømannsprest ved sjømannskirken i London. Og i følge Aftenposten, var Haugen faktisk den første kvinnelige sjømannspresten i verden. Ti år etter at Sjømannskirken åpnet opp for kvinnelige sjømannsprester var 16 prosent av organisasjonens sjømannsprester kvinner.

Del