Brev Et brev til en krigsseiler fra hans mor

Les brevet i pdf.  

KRIGSSEILERNES BREVSENTRAL: Dette brevet ble sendt til en norsk krigsseiler fra hans mor i 1941 og er adressert til sjømannskirken i New York som fungerte som brevsentral under andre verdenskrig. Konvolutten bærer preg av brevets lange reise verden over. Stemplene forteller blant annet at brevet gikk igjennom tysk sensur på vei ut av Norge og at det først nådde fram til sjømannen etter krigen var over. Brevet ble ved sjømannskirkens merket «uavhentet», og senere sendt i retur. Selv om arbeiderne ved sjømannskirken i New York gjorde hva de kunne for at brevene skulle nå adressaten, var det langt fra mulig i alle tilfeller.
Foto: Privat.

Del