Bilde Brev var viktige livstegn

Under andre verdenskrig mottok brevsentralen ved sjømannskirken i New York 290 145 brev, og videresendte 98 744. Krigen adskilte mange, og et brev var et betydningsfullt livstegn. Så lenge det var brev var det håp. Statistikken nedenfor over mottatte og videresendte brev viser omfanget fordelt over krigsårene:

                                 Mottatt                    Videreresendt
1940 ……………………………   42.004                     10.073
1941 ……………………………    95.024                    49.650
1942 ……………………………   37.599                     13.895
1943 ……………………………   33.248                     7.059
1944 ……………………………   33.167                     7.200
1945 ……………………………   49.103                     10.867
                                       Total   290.145           98.744

Del