Biblioteksentralen

En avlegger av arbeidet som Sjømannskirken gjorde på leseværelsene var «bokmisjonen», lenge et etterspurt og populært tilbud blant sjøfolkene. Det startet som lokale initiativ, blant annet i New York og Cardiff. I 1909 ble det tatt opp som en del av Sjømannskirkens arbeid, og det hele ble organisert ut fra biblioteksentralen ved hovedkontoret i Bergen.

«Bokmisjonen» bestod av små vandrebibliotek som sirkulerte rundt på de norske skipene. Spesiallagede bokskap av eiketre med messingbeslag ble fylt med bøker med religiøst, faglitterært og skjønnlitterært innhold, og ble utlånt gratis til norske skip.Tanken bak var å gi «stof til gode samtaler og virke forebyggende og bevarende likeoverfor den urene aand og det løse, letsindige snak, som har saa let for at vinde magt under det ensformige og ofte farlige samliv ombord med tilfældige kamerater».

Bokskapet kunne byttes eller leveres inn igjen ved sjømannskirkene verden over eller ved egne byttestasjoner i de største norske havnebyene. De kunne også sirkuleres skipene imellom, og skulle helst ikke være mer enn tre–fire måneder ombord i samme skip. Det var en av offiserene om bord som tok på seg ansvaret som bibliotekar. Han holdt oppsyn med utlånet, og meldte fra til biblioteksentralen i Bergen når bokskapet vandret til neste skip ved hjelp av ferdig trykte brevkort som fulgte med. Bokskapet skulle være avlåst med unntak av bestemte utlånstider, og sjømennene fikk bare lov til å låne én bok om gangen.

Fra 1909 og fram til første verdenskrig brøt ut i 1914 sendte Sjømannskirken ut omtrent 275 slike bokskap. De fleste av disse gikk tapt under krigen. Men ved hjelp av bokgaver fra hele landet fortsatte ordningen til etter andre verdenskrig, og på det meste hadde Sjømannskirken over 13 000 bøker i sirkulasjon rundt på norske skip. Det mest etterspurte var i 1939 moderne skjønnlitteratur, deretter reisebeskrivelser, særlig pol-litteratur, i tillegg til lærebøker i språk og sjømannskap. Staten fulgte i Sjømannskirkens fotspor på dette området, og etablerte etterhvert en lignende ordning.

Del