Om den gang «Gamle Bergen» tok til tårene

Julegaveordningen stod sentralt i Sjømannskirkens virksomhet i over 100 år. På det meste ble det samlet inn og utdelt over 30 000 julegaver årlig til sjøfolk som feiret jul hjemmefra. Kvinneforeninger landet rundt laget og sendte pakker til ukjente sjømenn i årevis. Men det var ikke alle som fikk takk for gaven, og enkelte satte spørsmålstegn ved gavenes betydning. I dette brevet forteller kaptein Sverre Tharaldsen om den gang «Gamle Bergen», den eldre motormannen om bord, fikk en av Sjømannskirkens julegaver. (Bud & Hilsen nr.13/1961)

Del