I lysthuset i Øvregaten

Storjohanns opprinnelige plan var å legge sjømannssaken fram for generalforsamlingen til Det norske misjonsselskap som ble avholdt i Bergen den sommeren. Men han slapp ikke til. Dette så han senere som Guds styrelse. En sjømannsmisjon som underlagt en misjon blant ikke-kristne ville ha vakt sjøfolkenes uvilje, mente han. I stedet satte Storjohann i gang med en særegen organisasjon, og stiftet, sammen med syv lokale legmenn og to prester i lysthuset i Øvregaten, «Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne».

Slik gikk det altså til at Sjømannskirken ble stiftet den 31. august 1864 i Bergen. Hovedoppgaven til det ferske styret ble å skape interesse for saken. Men allerede før organisasjonens første generalforsamlingen trådte sammen ett år etter, var organisasjonens virksomhet blant skandinaviske sjømenn i utenlandske havner satt i gang. Les videre om hvordan arbeidet artet seg for de første sjømannsprestene og hvilke beryktede havnestrøk Sjømannskirken først etablerte seg i.

 


Del