Ingeborg Erikstein Krager

Ingeborg besøker Sleipner, Gudrun, Gina Krog, Ekofisk Kompleks, Ekofisk K, Eldfisk Kompleks, Eldfisk B.

Ingeborg besøker: 

Equinor: Sleipner, Gudrun, Gina Krog

ConocoPhillips: Ekofisk Kompleks, Ekofisk K, Eldfisk Kompleks, Eldfisk B.

Del