Hjelp til norske studenter i utlandet

Studerer du i utlandet? Vi har egne studentprester som tilbyr hjelp til deg som studerer i utlandet.

Trenger du noen å snakke med?

Studentprestetjenesten er til for norske studenter i utlandet som av ulike grunner ønsker å snakke med noen. Har du hjemlengsel, kjærlighetssorg, utfordringer med studiene eller studiestedet, føler på ensomhet, kjenner på prestasjonspresset? Uansett hvilken grunn du måtte ha kan du ta kontakt med oss.

Vi har taushetsplikt og vil gjerne ta en prat med deg når livet floker seg til. Noen ganger holder det med samtaler via telefon eller kontakt pr e-post eller Messenger. Andre ganger er det kanskje best at vi kommer på besøk. Du kan også ta kontakt med oss ved sykdom og ulykker. Vi har flere ganger de siste årene opplevd katastrofer, ulykker og dødsfall som har berørt utenlandsstudenter. I slike krisesituasjoner kan vi som studentprester komme umiddelbart.

Vi kan bidra med samtaler, støtte til pårørende og andre som er berørt, debriefing etter dramatiske hendelser og minnegudstjeneste.

Sjømannskirken har tre sjømannsprester for studenter i Europa, en i Australia/New Zealand og en for studenter i USA, Canada og Mexico.Kontakt oss

17.01.2022 20:24:38
17.01.2022 20:24:38
22.02.2018 15:33

Odd Inge Tangen Amerika

Odd Inge Tangen er sjømannsprest for studenter i USA, Canada og Mexico.

23.10.2018 10:06

Håvard Osland Australia og New Zealand

Håvard Osland er diakon for studenter i Australia og New Zealand.

23.10.2018 10:07

Hilde Sirnes Øst-Europa

Hilde Sirnes er sjømannsprest for studenter i Latvia, Polen, Romania,Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og Kroatia.

23.10.2018 10:08

Ingrid Ims Storbritannia og Irland

Ingrid Ims er sjømannsprest for studenter i Storbritannia og Irland.

02.08.2018 12:17

Sverre Tofte Vest-Europa

Sverre Tofte er sjømannsprest for studenter i Danmark, Sverige, Tyskland, Belgia, Nederland, Luxemburg, Spania, Portugal, Frankrike, Sveits, Østerrike og Italia.

Del