Sitat Sitat fra Petter Skants

Vi må alltid være i beredskap for å kunne være kirke. Sjømannsmisjonens beredskap handler om å vise omsorg og erstatte naturlige nettverk som mangler i utlandet. Vår viktigste funksjon er å være sammen med dem som sørger. Dessuten forvalter vi liturgi og ritualer som får en sterk betydning når noe vondt og uventet hender.

Daværende utesekretær og fagansvarlig i Sjømannskirken, Petter Skants, Bud & Hilsen nr. 3/2001

Del