Tekst Inn i et nytt årtusen

I Sjømannskirken bare aner vi rekkevidden av hva den nye teknologien kan bety for vårt verdensomfattende arbeid inn i et nytt årtusen. Mobiliteten over landegrensene er økende, og fortsatt seiler mange norske sjøfolk.

Vi vil ikke være i stand til å bygge fysiske kirker overalt der nordmenn for kortere eller lengre tid befinner seg. Derfor tror vi at Nettkirken blir et viktig supplement til alt det andre arbeidet vårt.

GENERALSEKRETÆR I SJØMANNSKIRKEN KJELL BERTEL NYLAND, BUD & HILSEN NR. 2/1999

Del