En moderne skriftestol?

Nettkirken var fra starten godt besøkt, med rundt 80 000 årlige treff. Etter fem år i drift hadde Nettkirken over 100 000 besøk i året og var Sjømannskirkens mest besøkte kirke.

Henvendelsene til nettpresten var av forskjellig karakter. Mange ønsket å snakke om vanskelige ting og problemer i hverdagen – rundt familien og hjemmet. Det ble også raskt tydelig for Sjømannskirken at anonymitet og taushetsplikt var en av Nettkirkens viktigste fortrinn. Avstanden skapte rom for en rekke henvendelser angående ømtålige temaer som utroskap, homofili, selvmordstanker, overgrep og voldtekt. Og på mange måter kunne Nettkirken karakteriseres som å ha utviklet seg til en moderne skriftestol. Men selv om anonymiteten og avstanden gav trygghet for brukerne ble det noen ganger en utfordring for nettpresten å gjøre de rette vurderingene under en samtale i mangel på annen informasjon enn det som stod å lese i en e-post.

Nettpresten erfarte også at mange besøkende ved Nettkirken tok kontakt for å diskutere livets store spørsmål. Et fellestrekk var at flere tydelig definerte seg selv i utkanten av eller utenfor det kristne fellesskapet, men ønsket å stille spørsmål og snakke om temaer som tvil og tro og kristen moral og etikk.

Del