Faggruppe Sjø

Besøker skip med nordmenn om bord i havnene rundt Nordsjøbassenget.

  • Når vi er om bord har vi tid til den enkelte og snakker med folk om det som opptar dem. Det er ofte fokus på eksistensielle spørsmål slik som tro, mellommenneskelige forhold, arbeidsmiljø og stressmestring
  • Medarbeiderne i Faggruppe Sjø har kompetanse i beredskap og krisehåndtering og er en del av rederienes beredskap.
  • Ved ulykker/dødsfall om bord bistår vi med oppfølging av mannskap med samtaler og minnestunder. Ofte er det også kontakt med pårørende
  • I forbindelse med jul arrangerer vi julebesøk om bord i mange av havnene vi betjener.

Vi i Faggruppe Sjø ønsker å være til stede i sjøfolks hverdag. Vi besøker sjøfolkene om bord og er ellers å treffe på e-post eller mobil. Vi har taushetsplikt og lang erfaring i å snakke med andre mennesker.

Kontakt oss

21.01.2019 14:49

Frank Torbjørn Skofteland

Besøker offshoreflåten, hovedsaklig i Norge.

27.09.2019 13:35

Annette Tronsen Spilling

Besøker offshoreflåten, hovedsaklig i Norge.

25.11.2019 10:28

Åshild Sande

Daglig leder ved Sjømannskirken i Aberdeen.

25.11.2019 10:24

Arnstein Reitan

Diakonal medarbeider ved Sjømannskirken i Aberdeen.

21.01.2019 14:58

Arne Martin Von Krogh Bakkedal

Er en del av reisetjenesten for sjøfolk i Europa.

23.02.2018 10:00

Line Kvalvaag

Ansvarlige sjømannsprest for Color Line

19.08.2020 14:29

Liv-Helga Hammeren Fure

Diakonal medarbeider ved Reisetjeneste Europa

Del