Konfirmasjon

Er du 14-15 år, eller har du en du kjenner som er? Sjømannskirken i Australia og New Zealand tilbyr konfirmasjon via nett og samlinger.

Sjømannskirken i Australia og New Zealand, som alle andre sjømannskirker tilbyr konfirmasjonundervisning og konfirmasjon. . De som er i Sydney-området deltar på gudstjenester her, mens vi forsøker å få til møtepunkter for de som befinner seg andre steder. Normalt legges det opp til en konfirmantleir i Singapore, men på grunn av Covid-19 kommer vi tilbake til eventuell leir

Alle konfirmanter følger Sjømannskirkens nettkonfirmantopplegg der man får konfirmasjonsundervisning på nett og får tilbakemelding og oppfølging av sjømannspresten i AU/NZ. Da kan man enten ha selve konfirmasjonsgudstjenesten i AU/NZ eller i Norge om man ønsker det. Alle over 13 år er velkommen til å melde seg på. Sjekk ut: www.nettkonfirmant.no 

Har du spørsmål eller vil melde deg på? Ta kontakt med
Håvard T. Osland
hto@sjomannskirken.no
0421 356 501

 

 

Del