Vårt arbeid

Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement! Her kan du lese mer om vårt arbeid.

23.01.2020 01:43:01
23.01.2020 01:43:01
09.09.2016 13:29

Sosialt møtested

Sjømannskirken er åpen for alle, også for dem som sjelden eller aldri går i kirken hjemme i Norge.

09.09.2016 13:43

Kirkelig møtested

Sjømannskirken - et sted for dåp, bryllup, konfirmasjon, gudstjenester og trosopplæring.

09.09.2016 15:26

Kulturelt møtested

Sjømannskirken har bredt kulturtilbud med konserter, foredrag og kunstutstillinger.

09.04.2018 15:17

Oppsøkende tjenester

Vi besøker nordmenn på sykehus, i fengsel og drar på hjemmebesøk ved behov.

23.01.2020 01:43:01
23.01.2020 01:43:01
20.04.2016 14:48

Bryllup i utlandet

Velkommen til å gifte dere i Sjømannskirken!

27.04.2016 13:04

Studenter i utlandet

Studerer du i utlandet? Vi har egne studentprester som tilbyr hjelp til deg som studerer i utlandet.

18.06.2018 09:55

Frivillighet

Har du lyst til å være frivillig i Sjømannskirken?

21.02.2018 15:56

Kriseberedskap

Sjømannskirkens ansatte er til stede for å møte mennesker i vanskelige situasjoner.

Del