Nordsjøprester i 30 år

Sjømannskirkens prestetjenesten i Nordsjøen ble stadig utvidet, og i 1998 ble bemanningen økt til syv prester. Utvidingen kom som følge av flere arbeidsoppgaver og etableringen av flere oljeplattformer. Samme år fikk nordsjøprestene også et tett samarbeid med Sjømannskirkens besøkstjeneste for den norske supplyflåten, som ble etablert høsten 1998. Tjenesten fikk ansvaret for å besøke supplyskip i havner langs norskekysten, i Skottland og Brasil, ble etter hvert integrert i prestetjenesten i Nordsjøen.

Da Sjømannskirkens prestetjenesten i Nordsjøen feiret 30 år i 2012 hadde nordsjøprestene aldri før hatt omsorg for flere mennesker i offshoremiljøet – til sammen rundt 40 000 arbeidere på plattformer og supplyskip.

I omstillingsprosessen etter skipsfartskrisen tidlig i 1970-årene fikk Sjømannskirken også andre nye brukere. Les mer om hvordan de mange norske sydenturistene ble et nytt satsingsområde for organisasjonen.

Del