Sjømannskirkene var godt besøkte

Like etter andre verdenskrig hadde besøkstallene ved sjømannskirkene vært nedadgående. Sjømannskirken selv skyldte på handelsflåtens tilstand etter krigen, men også det faktum at det ble rekruttert så mange nye sjøfolk på samme tid som ikke kjente til Sjømannskirkens arbeid. Fra begynnelsen av 1950-årene og til over midten av 1960-årene steg så besøkstallene (besøkstallene inkluderer både sjøfolk og fastboende nordmenn med tilknytning til sjømannskirkene). Mens det totale antallet besøkende på sjømannskirkenes leseværelser var 451 115 i 1949, ble det slått rekord i 1961 med 892 919 besøkende.

De stigende tallene kan delvis forklares med økningen i antall sjøfolk i perioden, at Sjømannskirken var til stede i enda flere havner enn før og at de i økende grad drev aktiv oppsøkende virksomhet. Men tallene kan også forklares med at sjømannskirkene rett og slett var populære, som dette sitatet fra en sjømann fra Vestfold kan bekrefte:

En undersøkelse utført av organisasjonen selv, viste at Sjømannskirken i 1954 hadde kontakt med ca. 90 prosent av samtlige norske skip i utenriksfart. Og om lag ti år senere viste en lignende undersøkelse i 1965 at av blant skipene i utenriksfart hadde ca. 95 prosent anløpt havn med norsk sjømannskirke det året.

Del