Ekspansjonstid

Under mottoet «Sjømannsmisjonen følger handelsflåten», var Sjømannskirken til stede for både førstereisgutt og kaptein i stadig flere havnebyer verden over.

Etter en kort periode med gjenoppbygging av krigsskadede sjømannskirker etter andre verdenskrig, fulgte en periode med betydelig ekspansjon. I Europa startet Sjømannskirken opp virksomhet i Genova og i Gøteborg i 1947. Og i sistnevnte by var aktiviteten så hektisk at sjømannspresten hadde tre assistenter i tillegg til husmor for å ta unna alt arbeidet. Det ble også etablert sjømannskirker i København i 1952, i Europoort i 1964, som bistasjon til Rotterdam, og Stettin i Polen samme år. I Karibia gjenopptok Sjømannskirken arbeidet på Curaçao i 1946 etter et opphold under krigen, og på naboøya Aruba ble det etablert virksomhet i 1947. Begge var øyer med oljeraffinerier og tankskiphavner hvor norske skip var godt representert. I San Francisco ble det etablert stasjon i 1950, og i Sydney i 1954. I Santos tok Sjømannskirkens opp igjen virksomheten for andre gang i 1955, og startet deretter arbeid i Veracruz i Mexico i 1958 og San Fernando på Trinidad i 1959.

Det viktigste satsingsområdet i etterkrigstiden var imidlertid «Det fjerne Østen». Omlegging og ekspansjon i norsk skipsfart gjorde at trafikken økte på havnene her, hovedsakelig i form av linjefart og tankfart. Østens havnebyer hadde et dårlig rykte, og fikk dermed førsteprioritet i Sjømannskirkens hovedstyre. Først ble det etablert sjømannskirke i Kobe i 1954. Den norske tankfarten på Singapore var også stor, og derfor ble det også opprettet sjømannskirke der i 1955. Samme året ble det startet et prøveprosjekt med reisende sjømannsprest i Persiagulfen.

Som følge av ekspansjonen i utearbeidet ble også arbeidsstaben i Sjømannskirken styrket betraktelig i 1950- og 1960-årene. Det administrative apparatet ved hovedkontoret i Bergen ble bygget ut ettersom arbeidsoppgavene ble flere og mer varierte. Det ble også ansatt flere ved utestasjonene. Mens det i 1939 til sammen hadde vært ansatt 55 arbeiderer i full stilling til sammen ved de ulike sjømannskirkene, steg dette tallet til 115 i 1964.

Del