Storbasar i Glasgow

Basaren var en lukrativ innsamlingsmetode både i Sjømannskirkens hjemmearbeidet, men også ute ved kirkene. Da de skandinaviske fastboende i Glasgow satte alle kluter til i 1908 under en storbasar, samlet de i løpet av to dager inn nok penger til å kjøpe en ny kirkebygning. Hele det skandinaviske miljøet var i sving og forberedelsene begynte halvannet år før. Det ble tidlig sendt ut en invitasjon hjemover etter bidrag, og et halvt år før basaren begynte strømmet det på med kasse på kasse med gaver – fra Hammerfest til Kristiansand, fra Bergen til Kongsvinger – hele landet over var med. Det var vevde åklær, broderte veggtepper, hardangersøm og annet broderi, pyntede dukker i nasjonaldrakter og finnedrakter, sølvarbeider, malte og utskårne tresaker i det uendelige.

Det var kvinner som stod i bresjen for det hele – og under selve basardagene var det over 70 skandinaviske damer i sving. Alle kledt i vakre nasjonaldrakter, noe som viste seg å bli et stort trekkplaster. Foruten en stor utstillingssal fylt til randen med boder, var det en stor spisesal og en underholdningssal med levende underholdning, tombola, nordisk musikk på grammofonen og lysbildefremvisning av vakre norske landskap.

Takket være godt reklamearbeid fra reklamekomiteens side – som blant annet  utarbeidet dette informasjonsheftet prydet med de skandinaviske flagg i fargetrykk – ble basaren fylt til randen av besøkende. Heftet inneholdt en kort oversikt over sjømannskirkens historie og formålet med basaren. Heftet ble spredt utover byen, det ble annonsert i lokale blader, og alle sporvognene som passerte byens knutepunkt der lokalet lå bar på basardagene påskriften «til den skandinaviske Basar».

Nettoutbytte på 19 000 kroner finansierte kjøpet av en kirke som ble tatt i bruk i 1913.

Bud & Hilsen nr. 1 & 2/1909

Del