Den første basar

Den første basaren til inntekt eksklusivt for Sjømannskirken ble holdt i Oslo i 1875. Kristiania sjømandsmisjonsforening hadde i tidligere år deltatt på en felles misjonsbasar i markedsuken, men utbyttet hadde ikke svart til forventningene. Der konkurrerte de jo med både hedning-, jøde- og indremisjonen. Foreningen bestemte seg derfor for å satse på egenhånd, og avholdt en ukes lang basar til inntekt for Sjømannskirken i februar i 1875 i Teknikken, det daværende frimurerhuset i Oslo. Det ble en braksuksess – mange sjøfolk støttet opp, og en samlet inn mer penger enn noen gang tidligere. Inntekten på 2000 spesidaler utgjorde en tiendedel av Sjømannskirkens totalt driftsutgifter det året.

Del