Beretning «For vore Sømænd»

I en lengre artikkel i Folkevennen den 25. februar 1861 fortalte Eilert Sundt om arbeidet som den britiske sjømannsmisjonsorganisasjonen The British and Foreign Sailors’ Society. Her beskriver han blant annet det nybygde sjømannssenteret organisasjonen hadde påkostet i Londons havnekvarter:

Dette Selskab har bestaat siden 1817, og det har det ædle Formaal at yde Sømænd, Matroserne, saadan moralsk og religiøs Trøst og Bistand, som deres særegne Livsvilkaar kunne paakræve. […] Netop i London var der vel Leilighed til at se, hvilken ulykkelig Tilstand de kan være om bord paa Skibe eller i land i Logis-Huse, hvor Sømænd af alle nationer blandes sammen – mange iblandt dem yderlig forvildede, glemmende Hjemmet, Fædrelandet, Himlen.

Selskapet har bygget det […] som vi i vort Sprog kunde kalde Sømands-Anstalten eller Matros-Stiftelsen. […] Her holdes Bethel Service eller Skibs-Prædiken hver Søndag kl 11, 3 og halv 6, samt paa andre Dage dels Prædiken, dels Afholdsforedrag, dels Forelæsninger over allehaande passende Gjenstande. I Huset er fremdeles et Læseværelse, med Bibliotek i Hylder, Kaarter paa Væggende og Aviser paa Bordene, Pen og Blæk og Papir for Matroser, som have Breve at skrive o. s. v.; et Kaffe-Værelse. hvor Søfolk paa Landgangsdagen kunne faa Forfriskninger of the best quality og at moderate prices; [...] en Bank, en Afdeling af en særskilt Sparebank for Sømænd, som er oprettet af Handels-Departementet; et Vaske-Værelse, hvor Sømænd ude Betaling kunne gaa ind og pudse sig. […]

Huset er aabent hver dag fra 10 Morgen til 10 Aften ene og alene for Søfolk. Hensigten er tydlug, at det skulde være et hyggelig Hjem for dem. Der er ogsaa gjort den Bestemmelse, at Breve til Kapteiner og Matroser, som Slægt og Venner ikke ellers vide at finde, kunne addresseres til dette Hus, da Sekretæren vil gjøre, hvad muligt er, for at faa Dem opspurgt, hvorsomhelst i Verden.

Foto: Eilert Sundt ca. 1860, Olsen & Thomsen's Photographiske Atelier (Christiania)/Nasjonalbiblioteket.

Del