Styrende organ

Daglig ledelse, grunnregler og generalforsamling.

Daglig ledelse
Ørnulf Steen er generalsekretær i Sjømannskirken. Se oversikt og kontaktinformasjon til hele ledergruppen i Sjømannskirken og de ansatte på hovedkontoret. 

Grunnreglene
Det er Sjømannskirkens grunnregler som bestemmer hvordan organisasjonen blir styrt.

Organisasjonskart
Her er oversikten over organiseringen av Sjømannskirkens hovedkontor og operative avdelinger.

Generalforsamlingen

Kommer sammen hvert andre år og er Sjømannskirkens høyeste besluttende og kontrollerende myndighet. Den viktigste oppgaven for generalforsamlingen er å velge nytt hovedstyre. Protokoll fra generalforsamlingen i 2018 finner du her.

Generalforsamlingen 2020 avholdes fra 19. til 22. juni på Scandic Flesland. Personer som ikke er delegat, men likevel ønsker å delta, er velkommen til det. Det er rikelig plass i lokalet.  

For mer informasjon om generalforsamlingen kontakt administrasjonskonsulent Therese Nesse Mokkelbost tlf. +47 55 55 22 38 / 936 12 276 E-post: tnm@sjomannskirken.no

Hovedstyret
Leder er Jørn-Henning Theis. Se oversikten og les mer om alle i hovedstyret. For mer informasjon kontakt styreleder på tlf: 934 55 560   

Den norske kirke
Sjømannskirkens frie uavhengige karakter hindrer ikke at organisasjonen opptrer på vegne av Den norske kirke. Sjømannskirken blir anerkjent som representant for denne kirke i utlandet. 

Offentlig støtte
Denne anerkjennelse kommer til uttrykk blant annet ved offentlig støtte, en tredjedel av budsjettet er fra staten. Sjømannsprestene får også generell vigselsmyndighet hvor slik myndighet er forenlig med lovbestemmelsene i de enkelte land.

Biskopen i Bjørgvin
Siden 1865 har Sjømannskirken stått under kirkelig tilsyn av biskopen i Bjørgvin. Derfor gjennomfører Bjørgvin biskop, Halvor Nordhaug, regelmessig bispevisitaser på stasjonene rundt omkring i verden.

Del