Styrende organ

Daglig ledelse, grunnregler og generalforsamling.

Daglig ledelse
Jeffrey Huseby er generalsekretær i Sjømannskirken. Se oversikt og kontaktinformasjon til hele ledergruppen i Sjømannskirken og de ansatte på hovedkontoret. 

Grunnreglene
Det er Sjømannskirkens grunnregler som bestemmer hvordan organisasjonen blir styrt.

Organisasjonskart
Her er oversikten over organiseringen av Sjømannskirkens hovedkontor og operative avdelinger.

Generalforsamlingen

Hovedstyret vedtok mandag 12. oktober å flytte generalforsamlingen til 18.-20.juni 2021. Generalforsamlingen holdes fortrinnsvis med fysisk oppmøte i Bergen. Den var opprinnelig planlagt i 2020, men ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Kommer sammen hvert andre år og er Sjømannskirkens høyeste besluttende og kontrollerende myndighet. Den viktigste oppgaven for generalforsamlingen er å velge nytt hovedstyre. Protokoll fra generalforsamlingen i 2018 finner du her.

Det var planlagt ordinær Generalforsamling (GF) 2020. På grunn av koronapandemi i Norge og verden ble det avholdt ekstraordinær Generalforsamling via e-post hvor det ble vedtatt å utsette den planlagte GF fra 2020 til 2021.
Med bakgrunn i verdenssituasjonen med koronapandemi vedtok også generalforsamlingen å utvide funksjonstiden for valgte medlemmer og ansatte-representanter i hovedstyret, nominasjonskomiteen og kontrollkomiteen. Sittende valgte medlemmer, varamedlemmer og ansatte-representanters funksjonstid gjelder frem til generalforsamlingen samles i 2021.

Protokollene fra ekstraordinær Generalforsamling nr. 1 og nr. 2 - 2020.

PS: Hvis det er noen delegater til GF som har kjøpt flybilletter, eller har andre spørsmål om generalforsamlingen, ta kontakt med administrasjonskonsulent Therese Nesse Mokkelbost tlf. +47 55 55 22 38 / 936 12 276 E-post: tnm@sjomannskirken.no

Hovedstyret
Leder er Jørn-Henning Theis. Se oversikten og les mer om alle i hovedstyret. For mer informasjon kontakt styreleder på tlf: 934 55 560

Møteplan og møtedokumenter for Sjømannskirkens hovedstyre:

1. september 2020 (Se sakslisten her) (Last ned protokoll her)
12. oktober 2020 (Se sakslisten her)
02. desember 2020

Hovedstyret har vedtatt møteplan for våren 2021:
09. mars
04. mai
17. juni 

Protokoller for møtet vil bli lagt ut når de er godkjente. 

Den norske kirke
Sjømannskirkens frie uavhengige karakter hindrer ikke at organisasjonen opptrer på vegne av Den norske kirke. Sjømannskirken blir anerkjent som representant for denne kirke i utlandet. 

Offentlig støtte
Denne anerkjennelse kommer til uttrykk blant annet ved offentlig støtte, en tredjedel av budsjettet er fra staten. Sjømannsprestene får også generell vigselsmyndighet hvor slik myndighet er forenlig med lovbestemmelsene i de enkelte land.

Biskopen i Bjørgvin
Siden 1865 har Sjømannskirken stått under kirkelig tilsyn av biskopen i Bjørgvin. Derfor gjennomfører Bjørgvin biskop, Halvor Nordhaug, regelmessig bispevisitaser på stasjonene rundt omkring i verden.

Del