Sjømannskirkens strategi 2011-2016

Viser organisasjonens retning.

Her kan du laste ned Sjømannskirkens strategidokument for 2011-2016.


Dokumentet ble vedtatt av hovedstyret 5.mai 2011 og beskriver:

1) Hvem vi er

- Organisering

2) Hvordan vi vil være kirke

  - Hovedmål, visjon og verdier

  - Ambisjonsnivå

  - Eksterne & interne muligheter og utfordringer neste fem år


3) Hvor vi vil være kirke

  - Tilstedeværelse & status 2011

  - Prioriteringer - Trender og fokus


4) Driftsgrunnlag og interne støttefunksjoner

- Økonomisk basis og utvikling

- Interne støttefunksjoner


5 )Hovedfokus 2011 - 2016

Del