Skipsbesøk

Sjømannskirken er årlig på rundt 1800 skipsbesøk verden over.

I 2018 ble det gjort 1812 skipsbesøk. Noen skipsbesøk blir korte, andre lengre. Sjømannskirken er imidlertid opptatt av at vi, midt i en hektisk havn, alltid skal være til stede for sjøfolkene på en god måte. Skipsbesøk er en prioritert oppgave og utgjør en vesentlig del av Sjømannskirkens arbeid.

Offshoregruppen besøker både plattformer og supplyskip. Vi har også prestetjeneste i Color Line. Selskapet har seks skip som opererer fire internasjonale fergelinjer mellom sju havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige. Ansvarlige sjømannsprester for Color Line er Line Kvalvaag.

Del