Våre samarbeidspartnere

For et best mulig tilbud til alle nordmenn i utlandet.

Havila er et av rederiene som har beredskapsavtale med Sjømannskirken.

For å kunne gi et best mulig og forutsigbart tilbud til alle nordmenn i utlandet er vi avhengig av gode samarbeidspartnere. Under følger en oversikt over noen av våre viktigste.

Beredskapssamarbeid
Sjømannskirken samarbeider med en rekke bedrifter og organisasjoner som har nordmenn ansatt i utlandet. Kriseberedskap og en rekke kurs er noe av det som tilbys våre samarbeidspartnere med beredskapsavtale.

Her kan du lese mer om Sjømannskirkens samarbeid med bedrifter.

217 bedrifter, rederier, høgskoler og organisasjoner har en beredskapsavtale med Sjømannskirken.

Sjømannskirken samarbeider også tett med Utenriksdepartementet (UD)

Europeiske er en viktig samarbeidspartner gjennom operativt beredskaps- og omsorgsarbeid og ved å støtte Sjømannskirken økonomisk.

Vi samarbeider også med disse: 
Norges Idrettsforbund
KFUK - KFUM
Kirkens Nødhjelp
Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT)
Dansk Sømands- og Udlandskirker
Finsk Sjømannskirke
ICMA - International Christian Maritime Associations
ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) 
Sjøfartsdirektoratet
Diakonhjemmet
Norsk Olje og Gass

Del