Forbrukervern og giverservice

Les mer om hvilke lover og instanser vi retter oss etter.

Sjømannskirken ønsker å ta godt vare på hver eneste giver og støttespiller; både i Norge og ved våre kirker i utlandet. Vi ønsker å behandle deg og dine gavebidrag med takknemlighet og respekt. Vi respektere dine rettigheter som giver. Vi ønsker å ha en åpen og ærlig kommunikasjon med deg, der vi gjør det lett å holde kontakt sammen, tilpasse dine giverforhold, utveksle innspill, motta ris og ros, og svare på aktuelle spørsmål. 

Sjømannskirkens retningslinjer for giververn

  1. Sjømannskirken vil alltid respektere deg og dine ønsker som giver.

  2. Sjømannskirken sørger for at du får skattefradrag for din støtte.

  3. Sjømannskirken respekterer alle reservasjoner mot adressert reklame.

  4. Sjømannskirkens innsamlingspraksis skal være godt etisk forankret.

  5. Sjømannskirkens innsamlingspraksis er juridisk forankret og i tråd med lover og regler.

Sjømannskirken tar forbrukervern på alvor, og vi retter oss etter lovverk og instanser som:

For oss innebærer dette blant annet at vi månedlig oppdaterer vårt giverregisteret mot Folkeregisteret for å ta vekk avdøde. Vi vasker våre adresser for utsendelser kontinuerlig mot reservasjonsregisteret i Brønnøysund i tråd med gjeldende lover og regler. Vi har i tillegg egne interne reservasjonsregistre for adresser som en ekstra sikkerhet for å unngå feilsendinger og unødige henvendelser.

Alle persondata behandles konfidensielt i tråd med Personopplysningslovens regler, og vi forplikter oss på at vi ikke skal gi eller selge personopplysninger til andre. Det er også fullt mulig å støtte Sjømannskirken som anonym giver.

Sjømannskirken er medlem og er godkjent av Innsamlingskontrollen, og vi fører våre regnskaper etter deres regnskapsregler og etiske retningslinjer.

Sjømannskirken er også medlem av Norges Innsamlingsråd og følger bransjenorm for innsamling.

Del