Offshore, supply & sjøfolk

Sjømannskirken er årlig på rundt 1800 skipsbesøk verden over, og besøker plattformer og supplyskip.

22.10.2021 11:45:36
22.10.2021 11:45:36
12.05.2016 11:12

Sjømannsprester offshore

Besøker plattformer, supplyskip og drar også på hjemmebesøk. Vi arbeider blant ansatte i oljesektoren og deres familier.

21.01.2019 14:40

Faggruppe Sjø

Besøker skip med nordmenn om bord i havnene rundt Nordsjøbassenget.

12.05.2016 11:10

Skipsbesøk

Sjømannskirken er årlig på rundt 1800 skipsbesøk verden over.

25.01.2018 13:07

Storbritannia Aberdeen

Vi besøker sjøfolk om bord i fartøy i Aberdeen og i de andre havnene i Skottland. I tillegg er vi kirke og sosial arena for nordmenn som oppholder seg i landet for kortere og lengre tid.

Del