Koronaviruset: Status i Sjømannskirken

Det varierer fra land til land om sjømannskirkene kan holde åpent nå. Samtlige er som alltid tilgjengelig på telefon, e-post og andre digitale flater.

Etter syv måneder med koronarestriksjoner er det varierende åpningstider og aktivitetstilbud på kirkene våre. Foto: Morten Opedal

 

Koronasituasjonen i verden er fortsatt uforutsigbar og stadig i endring. Sjømannskirken tar viruset på største alvor og forholder seg til både norske og lokale retningslinjer for å hindre spredning.

De besøkende og ansattes liv, helse og sikkerhet kommer alltid først.

Status i begynnelsen av november er varierende åpningstider og aktivitetstilbud fra land til land. Samtlige kirker er bemannet og staben er tilgjengelig på e-post og telefon.

  • I Europa er noen åpne med varierende åpningstider og aktivitetstilbud, mens andre har måtte lukke igjen på grunn av nye restriksjoner.
  • I Asia er Sjømannskirken i Thailand og Dubai tilbake i tilnærmet normal drift. Singapore har også åpent flere dager i uken. 
  • I USA får folk komme innom kirkene ved avtale noen steder, og andre steder har de begrenset åpningstid. Og det holdes en del utegudstjenester og ellers hjemmebesøk og parkbesøk med aktiviteter. 
  • For Sjømannskirkens oppsøkende arbeid i Nordsjøen, blant norske utenlandsstudenter og for de ambulerende sjømannsprestene er situasjonen foreløpig svært usikker, blant annet på grunn av strenge inn- og utreiserestriksjoner. For besøkstjenesten for sjøfolk langs norskekysten og i Europa er det mulig å komme om bord i noen havner, men av smittevernhensyn kan de fleste båtene ikke ta imot besøk ennå.

På hver enkelt Sjømannskirkes hjemmeside og Facebook-side finner du oppdaterte åpningstider og informasjon om hvilke kontaktpunkter og tjenester den enkelte kirke kan tilby.

Les mer: Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa er klar for en annerledes høst

 

Antar at pandemien preger driften til 2022

Sjømannskirken foretar en løpende vurdering av brukergruppene i de ulike områdene i verden for til enhver tid å ha et så godt grunnlag som mulig for de beslutningene som tas. Vi skal være til stede og gjennomføre vårt oppdrag for nordmenn som fortsatt oppholder seg i utlandet, men tilpasser driften til det brukergrunnlaget vi antar vi vil få fremover.

Vi vurderer situasjonen nå slik at utviklingen i pandemien og signalene fra helsemyndighetene i Norge og landene vi arbeider i, gir oss grunn til å planlegge for en pandemisituasjon som på varierende vis vil prege vårt arbeid i minimum to år fremover – til sommeren 2022.

Situasjonen endrer seg stadig, men slik bildet er nå er våre brukergrupper betydelig redusert, og vil være det i lengre tid. Det er langt færre utestasjonerte nordmenn. Smittevernregler reduserer også muligheten for arrangement, arbeid og reising. Dette medfører redusert mulighet og behov for å skape møteplasser og fellesskap ved sjømannskirkene. Inntektene blir også betydelig redusert.

Selv om mange av sjømannskirkene holder stengt så er vi fortsatt til stede gjennom Nettkirken, telefon og mail. I tillegg holder noen av kirkene gudstjenester live på Facebook.

Sjømannskirkens beredskapsarbeid prioriteres

Sjømannskirken definerer fortsatt beredskapsutrykninger som en nødvendig utenlandsreise, og har ressurser til å rykke ut dersom reisen kan gjennomføres i tråd med lokale, nasjonale og internasjonale reiserestriksjoner og smittevernregler. I noen tilfeller kan det beste være å bistå via telefon enn ikke i det hele tatt, men alltid i samhandling med de involverte. Sjømannskirkens døgnbemannede beredskapstelefon, 951 19 181, er i funksjon som normalt.

 

Alle sjømannskirkene og ambulerende tjenester vil være tilgjengelige på telefon og e-post. Har du behov for noen å snakke med, noen å dele bekymringer med – ta kontakt.

Familieveiviseren er et lavterskel tilbud rettet mot alle norske barn, ungdommer og deres foreldre/foresatte. Tjenesten holder til i Spania, men er også tilgjengelig for familier som bor utenlands i andre land. Vi kan nås på sosiale medier, tlf, email og skype. Ta kontakt!

Studenter kan også ta kontakt med en av sjømannsprestene for studenter.

Dersom du ønsker å dele dine tanker i chat eller e-post med en prest eller diakon, kan du dette på NettkirkenHer kan du også legge inn en bønn og lese refleksjoner over søndagens tekst.

I tillegg vil vi så langt som mulig også hjelpe dem som trenger praktisk hjelp eller noen å snakke med. Ta kontakt med din lokale sjømannskirke, så finner vi løsninger sammen.

Flere sjømannskirker legger også ut ut innhold i sine digitale kanaler. Vi kan ikke samles som vanlig i kirkebyggene alle steder, men vi kan likevel være sammen som kirke.

På nettsidene til Regjeringen og Folkehelseinstituttet kan du få ytterligere informasjon og råd om koronaviruset. 

 

Sjømannskirken følger situasjonen tett, og saken oppdateres.

Del