Gudstjeneste med kirkekaffe

Gudstjeneste m. kirkelunsj kl. 11 hver første og tredje søndag i måneden.
Svensk gudstjeneste hver andre søndag i måneden.

Gudstjenesten og kirkelunsj på søndag er viktige møtepunkter for både fastboende og besøkende.

Hvis ikke annet er oppgitt, holdes gudstjenestene på norsk hver første og tredje søndag i måneden. Vi følger Den norske kirkes liturgier. Den andre søndagen hver måned er gudstjenesten på svensk. Da kommer det svensk prest og forretter gudstjenesten. Gudstjenestene varer cirka en time.

Gudstjenesten, kirkelunsjen, hyggelig samvær med andre skandinaver og den flotte utsikten er til sammen en totalopplevelse man nødig går glipp av!

Velkommen til sjømannskirken på søndag formiddag!

Del