Kirkerådet

Kirkerådet skal sikre lokal kompetanse.

Kirkerådet skal sikre lokal kompetanse og kontaktflate til beste for den enkelte sjømannskirke med særlig henblikk på å gi råd vedrørende økonomiske, bygningsmessige og juridiske spørsmål. Mange av de større prosjektene som kirken har gjennomgått de senere årene har kun vært mulig fordi kirkerådet har gjort et stort forarbeid og vært med på å skaffe midler.

Fra Sjømannskirkens grunnregler skal kirkerådet:

a) ha et særlig ansvar for å gi råd slik at kirkens virksomhet skjer i overenstemmelse med vertslandets lovgivning
b) gi råd i utarbeidelse av budsjett
c) involveres i kirkens lokale strategier
d) høres om aktuelle behov og ønsket kompetanse ved ansettelse av daglig leder
e) kan også gi råd om drift- og programarbeid
f) kan drøfte saker som skal opp på årets generalforsamling
g) skal behandle saker som daglig leder eller hovedstyret legger frem

Dagens medlemmer i Kirkerådet er
Tom Monsen (leder)
Ingunn Reinke
Nina Iren Hansen
Terje Iversen
Kari Vabø
Menno van Rooij Skarpengland
Jens Bjørnsgård

 

 

Del