10. November - 9. Januar Å finne hjem / Finding home

Discovering the world left behind.

<
>

“The end of all our exploring will be to arrive where we began and to know the place for the first time."
TS Eliot, Little Gidding

Den norsk-amerikanske kunstneren, Lois Tønnessen Andersen, deler malerier som dokumenterer hennes fars fødested i Farsund i sør-Norge. Bli med i hennes oppdagelse av hjemmet som ble forlatt; familien, landskapet og den rike familiehistorien av generasjoner på ett sted. Mange med liknende arv har hatt mulighet til å besøke sine forfedres fødested; stedet hvor de kunne blitt født hadde tidende vært annerledes. Å tenke på våre forfedres liv bringer forbindelse til vår lille plass i den menneskelige historien.

________

Norwegian-American artist, Lois Tønnessen Andersen, shares paintings that document her father’s birthplace in southern Norway. Come and join her in her discovery of the home left behind; the family, the landscape and the rich family history of generations in a place.
Many with similar heritage have been able to visit the place of their ancestors; the place where they might have been born had times been different. Contemplating the lives of our forebears brings connection to our small place in the human story.

 

For more info about this exhibition, click HERE.

Del