Beredskap

Vi er der når du trenger hjelp.

Vårt mål er å være tilgjengelig for den som har behov for hjelp.
Noen har bare behov for å snakke norsk (eller skandinavisk), gjerne over en kopp kaffe og en vaffel. Andre har behov for hjelp til å komme videre i en krise, som enten er utløst i Norge/Sverige eller er oppstått på Mallorca. Vi ønsker å være tilgjengelig. Derfor skal det alltid være mulig å treffe en fra Sjømannskirken eller fra Svenska Kyrkan i utlandet (SKUT).
 
Kontaktmuligheter: 
Norsk prest               + 34 630 878 344  
Kontorassistent          + 34 676 452 830
Fast telefon:              + 34 971 682 198             
Svenske prest            + 34 686 284 524        
Svenske kirken          + 34 971 731 241 

Døgnåpen beredskapstelefon: +47 951 19 181

Gjennom kontakter mellom kirken, turoperatørene, sykehus, de skandinaviske konsulater og forsikringsselskaper er vårt mål at denne beredskap skal være lett tilgjengelig for alle skandinaver som besøker Mallorca.

Oppsøkende virksomhet/Beredskap står sentralt i sjømannskirkens arbeid og omfatter blant annet:

  • Å besøke norske pasienter på sykehus
  • Hjemmebesøk ved behov
  • Bidra når kriser og ulykker oppstår
  • Tilgjengelig på nødtelefon 24 timer i døgnet (Tlf.: +34 630 878 344 og +34 638 317 427)
  • Yte hjelp i ulike sosialsaker
  • Tilbud om samtaler         
  • Vi har jevnlig kontakt med ambassaden, konsulatet, aktuelle lokale institusjoner og andre ulike samarbeidspartnere.
  • Sjømannskirken har godt innarbeidede rutiner knyttet til kriser og katastrofer som rammer nordmenn i utlandet, les mer om det HER
Del