Julebasar 2021

INGEN JULEBASAR I SJØMANNSKIRKEN
I NOVEMBER 2021


På grunn av byggeprosjekt i og rundt kirken gjennom det kommende året er Julebasarkomite, kvinneforening og kirkens stab kommet frem til at det i år ikke være mulig å gjennomføre en ordentlig julebasar.  

Dette på grunn av plassmangel, svært liten kjøkkenkapasitet og pågående byggearbeider på kirketomten og tomen ved siden av. Disse begrensningene, sammen med at pandemien ennå ikke er over, forhindrer mange av de vesentligste elementene som hører til Julebasaren.

Det vil bli salg av håndarbeider og julepynt i kirken gjennom november, og det vil også være varer i kirkekiosken. Disse vil være tilgjengelige i kirkens åpningstid og på søndager for de som kommer innom. Det vil ikke bli mulig med bestilling og utsending av varer, men det kommer spennende digitale muligheter frem mot  - og i adventstiden, så følg med.

Med disse begrensingene nå i denne annerledes-tiden, både med pandemi og byggeprosjekt, blir det en desto større glede å se frem til å kunne bygge opp og gjennomføre den tradisjonsrike Julebasaren i de kommende årene. Mer enn å være trist over at den gode basaren uteblir i år, oppfordres alle til å se frem med forventing til årene fremover og at det kommer nye julebasarer. 

Det er heldigvis mange måter å kunne støtte Sjømannskirkens arbeid på, gjennom givertjeneste og enkeltgaver.

Dag Magnus H Havgar
sjømannsprest/daglig leder
 

Del