Bryllup

Sjømannskirken i Dubai er et fint sted for bryllup!

<
>

Velkommen til å gifte dere hos oss!

Grunnet covid-19 restriksjoner, får vi pt ikke ha bryllup her i kirken.

Vi kan imidlertid tilby følgende per nå;

Selve seremonien finner sted i Holy Trinity Church, som er vår anglikanske samarbeidskirke og en av våre nærmeste naboer. Det er pt tillatt med maks 25 personer. Dere kan bringe egne vitner, evt. kan vi sørge for 2 vitner.

Ekteskapsinngåelsen er gyldig ihht lokal rett her i Dubai, og registreres via den anglikanske kirken.

Kostnadene er for tiden aed 5 800 for UAE residents og 6 300,- for non-residents, og betales i forkant av vielsen. Dette dekker leie av kirke, avgifter og formelle dokumenter (vigselspapirene skal godkjennes hos flere offentlige instanser, som alle utsteder egne gebyrer). Dersom dere ønsker at vi skal stille med vitner, vil en kostnad på aed 500 tilkomme. Ved forsinkelser i forbindelse med vielsen, vil det påløpe gebyr på AED 300 per påbegynte time.

Vi sender faktura som må betales i forkant.

Ekstra kostnader vil tilkomme dersom det er ønskelig med ekstra kopier av attester.

En av partene må være skandinavisk. 

I henhold til lokal lovgivning, har vi ikke anledning til å vie muslimer eller homofile.  

Før dere kan gifte dere hos oss må dere ordne med en del papirer: 

Det viktigste dere må skaffe er en prøvingsattest. Det får dere fra myndighetene i de respektive landene dere kommer fra. Det er viktig at dere søker om prøvingsattest etter utenlandsk rett. Alle dokumenter må være originaler. Dersom dere har spørsmål som gjelder dokumentasjon eller annet som Skatteetaten krever, så må Skatteetaten kontaktes direkte.

Prøvingsattestene, samt kopi av pass evt. visum til UAE oversendes til dubai@sjomannskirken.no så snart det foreligger, i god tid før vielsen. Originale papirer medtas til vigselssamtalen, som normalt foregår noen dager i forkant av selve vielsen.

Alle dokumenter må være på engelsk.

Siden vi ikke har lov til å vie muslimer, må dette kunne dokumenteres. Dere må begge skaffe kopi av dåpsattest eller utskrift på medlemskap i Den norske kirke eller annet kristent kirkesamfunn. Dere må også signere på skjemaet «I am not a Muslim». Den anglikanske kirken krever også at brudeparet fyller ut skjemaet «Application for Marriage» som danner grunnlag for vigselsattesten. Begge disse skjemaene får dere av oss.

 • Dere må medbringe hvert deres passfoto.

 • Dere må også medbringe hvert deres pass.

 

MARRIAGE REQUIREMENTS SUMMARY

 1. A Certificate of NO Impediment to Marriage (CNIM) original for each of you from your

respective embassy/consulate if you are a resident of the UAE. If non-resident of the UAE,

you may obtain it from your country’s local government registrar/agency and duly stamped

from Ministry of Foreign Affairs in your home country and a counterstamp from your

embassy/consulate in Dubai. Please do not obtain the CNIM more than 3 months in advance.

If divorced, please provide the original divorce certificate.

 1. Baptism certificate or Church/Pastor’s recommendation letter (one baptism/confirmation or

recommendation letter is required)

 1. Colored passport and visa copy, and entry stamp for non-resident.

 2. Passport size photo (affix on the application form)

 3. A completed application form giving full details of those wishing to marry (As per the

passport).

 1. PRICE

 2. A) For UAE resident, the fee is AED 5 800,- (wedding on weekdays: Monday to Thursday)

 3. B) For non-UAE resident, the fee is AED 6 300,-

 4. C) addition for 2 witnesses; AED 500,-

Fees are inclusive of all legal attestation of the marriage certificate.

 

Dere må selv gi den originale vigselattesten til Skatteetaten for at ekteskapet skal registreres i Norge, eller myndighetene i det landet dere bor. Det kan kanskje virke litt komplisert det hele, og har dere spørsmål må dere gjerne ta kontakt med oss, enten via epost eller på telefon for nærmere avklaring.

 

Dato og tidspunkt for vielsen avtales med oss. Kom gjerne med konkret ønske.

 

Alle dokumenter må være oss i hende snarest mulig, dog senest en uke før ønsket dato for vielsen.

 

Del