Næringsliv

Et godt samarbeid med næringslivet er fundamentalt viktig for Sjømannskirken.

Sjømannskirken i Dubai har et nært og godt samarbeid med næringslivet. Det er flere årsaker til at vi er helt avhengige av dette. Majoriteten av brukerne våre er næringslivsansatte og medreisende familier. Drift og vedlikehold av stasjonen vår er 100% lokalt finansiert. Samarbeidspartnere i næringslivet er derfor helt avgjørende for å kunne opprettholde tilbudet og være et sosialt, kulturelt og kirkelig møtested for skandinaver i Dubai. For bedrifter, ansatte, familie og tilreisende er trivsel og trygghet noe av det viktigste vi kan gi tilbake.

Vurderer ditt firma å støtte Sjømannskirken? Vennligst ta kontakt med oss:

Ann Kristin Karlsen

ank@sjomannskirken.no / +971 50 558 9653

En stor takk til selskapene som sponser Sjømannskirken i Dubai!

Våre sponsorer 

 

CORPORATE SPONSORSHIP
The Norwegian Seamen´s Center has a very good relationship with Scandinavian companies in Dubai. This means a lot, especially since we´re dependent on local funding. Corporate sponsorship relations are crucial for keeping up our full-scale work of activities, events, emergency preparedness, crisis management and being a meeting place for  Scandinavians in Dubai.  

 


Are your company interested in considering a sponsorship? Please contact:

Ann Kristin Karlsen

ank@sjomannskirken.no / +971 50 558 9653

To all our sponsors: THANK YOU SO MUCH FOR YOUR GREAT SUPPORT! 

 

Del