Bryllup

Legg bryllupsreisen til Spania og gift dere i Sjømannskirken Albir-Villajoyosa.

Velg rammen selv

De som gifter seg i Sjømannskirken Albir-Villajoyosa, kan velge mellom tre steder for selve vigselen:

Sjømannskirken i Albir (Kirkesenteret) har et nydelig lite kapell med plass til cirka 20 personer (se kart).

Minnekirken ved Solgården ligger høyt oppe i åsen med utsikt over Middelhavet og Villajoyosa. Kirken har plass til over 400 mennesker, men oppleves likevel både intim og høytidelig varm (se kart).

Palmelunden utenfor Minnekirken er fylt med palmer og andre stedstypiske trær, som også gir en vakker ramme rundt et bryllup. I sommermånedene kan det imidlertid bli veldig varmt i solsteiken der ute - opp til 40-45 grader! Derfor har vi ikke vielser der i månedene juni, juli og august.

Sjømannspresten kan også komme til en annen kirke i området for å vie dere, dersom dere selv inngår en avtale med den aktuelle kirken om dette. Vi har ikke utendørsvielser andre steder enn i Palmelunden, eller vielser på hoteller eller lignende.

Husk at sjømannspresten som skal vie trenger tid til en vigselssamtale og til å øve gjennom vigselsritualet med brudeparet på forhånd, senest en dag før bryllupet. Vi bruker det samme vigselsritualet som i kirkene i Norge. Du finner det på www.kirken.no.

Mange kontakter en bryllupsplanlegger for å hjelpe til med det praktiske som skal til for at bryllupet skal bli akkurat slik dere ønsker. Kontakt gjerne kirken før dere kontakter bryllupsplanlegger, så sikrer dere at planene lar seg forene med rammene som gjelder for en vigsel i Sjømannskirken.

Kjærlighet og juss

En vigsel i kirken er både et religiøst og juridisk ritual etter norsk rett. Derfor er det helt avgjørende at alle papirer er i orden før bryllupet. Det første dere trenger er en prøvingsattest, som attesterer at betingelsene for å inngå ekteskap er tilstede. Dere må sende inn søknad via skatteetatens hjemmesider, eller kontakte folkeregisteret der dere bor. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdatoen. Når den kommer til dere, må dere sende den til oss. Det enkleste er å sende den som vedlegg til e-post: albir@sjomannskirken.no. For digitalt utstedte attester er dette alt dere trenger å gjøre.

NB! Prøvingsattester som av en eller annen grunn er manuelt godkjent, signert for hånd og utstedt på papir dere ha med i original. Vi må stemple originalen her. Uten originalattesten kan vi ikke vie dere! 

Fotograf
Vi har en fotograf på listen over våre støttespillere, benytt gjerne ham som bryllupsfotograf:

Bryllupsfotograf Andrew Joseph
+34 671 589 185
andrew@ajphotography.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du ringe fra Norge, slår du inn 0034 foran hvert nummer.
Vil du se en hjemmeside, klikker du på navnet.

Velkommen til bryllup på Costa Blanca i Spania!

Del