Hjelp og beredskap

Vi er her for deg

Oppsøkende virksomhet/Beredskap står sentralt i Sjømannskirkens arbeid og omfatter blant annet:

  • Å besøke norske pasienter på sykehus
  • Hjemmebesøk ved behov
  • Bidra når kriser og ulykker oppstår
  • Tilgjengelig på nødtelefon 24 timer i døgnet (Tlf.: +47 951 19 181)
  • Yte hjelp i ulike sosialsaker
  • Tilbud om samtaler         
  • Vi har jevnlig kontakt med den norske ambassaden i Ankara, med konsulatet i Alanya, og med andre ulike samarbeidspartnere.
  • Sjømannskirken har godt innarbeidede rutiner knyttet til kriser og katastrofer som rammer nordmenn i utlandet, les mer om det HER

Her kan du lese om Sjømannskirkens NØDNUMMER-APP

Del