Gudstjeneste

Søndager inviteres det til gudstjeneste i Sjømannskirken.

Vi ferier gudstjeneste hver søndag klokken 18.00 med kirkekaffe etterpå.

Gudstjenestene følger vanlig ordning for gudstjeneste slik vi kjenner den fra våre hjemlige menigheter. Sentrale elementer i gudstjenesten er lesning fra Bibelen og andakt/tale, fellessang, bønn og lystenning og nattverdfeiring.

Vanligvis holder vi en enklere gudstjeneste uten nattverdfeiring siste søndag i måneden.

Vi ønsker at disse samlingene skal være inspirerende, gi opplevelsen av fellesskap og tilhørighet og gi mot til tro, håp og engasjement. Kirken åpner klokken 17.30.Følg gjerne med på oppslag og Facebook for informasjon om spesielle innslag og bidragsytere.

Del