APO-kvelder

Hver onsdag skjer det noe i Sjømannskirken.

Hver onsdag inviterer vi normalt til fellesskap og program på Sjømannskirken. Derfor kaller vi disse kvelden gjerne for APO-kvelder - "Alltid På Onsdag". Program og opplegg vil variere. Det kan være hyggekveld, sang og musikk-kveld, foredrag, quiz- eller filmkveld eller middag. Av og til tar vi en utflukt. Alt for å gi gode opplevelser i et godt fellesskap. Vi legger ut nærmere informasjon på Facebook og Instagram.

Velkommen til Sjømannskirken på onsdagskveldene!

Del