Hjelp og beredskap

Vi tilbyr hjelp og samtaler når noen trenger det.
Vi bidrar ved ulykker og kriser, på båt eller på land.
Vi har døgn-telefon i Sjømannskirka sentralt: 0047 951 19 181.
Vi besøker nordmenn på sykehus og /eller gir assistanse ved hjemreise.

Del