Middager / Mat-kvelder

2-3 ganger hvert halvår arrangerer vi middager/mat-kvelder i kirka. Noe av det som har vært populært er reker fra Norge og bacalao med klippfisk fra Norge. Disse kveldene annonseres gjennom utsending av mail til personer vi har på vår mail-liste i Aberdeen og nærområdet, og vi ber om påmelding. Litt underholdning, mye prat! Ukependlere ønskes særlig velkommen på disse kveldene.

Del