Sjømannskirken i Torrevieja

Sjømannskirken begynte engasjementet sitt i det små i Torrevieja på den spanske Costa Blanca-kysten i slutten av 1980-årene blant fastboende og langtidsferierende nordmenn, før organisasjonen i 1998 etablerte seg i området på permanent basis. Siden 2004 har de ønsket velkommen til vafler, kaffe og en prat i egen sjømannskirke.

I 1987 startet sjømannskirken i Albir-Villajoyosa lenger oppe på Costa Blanca-kysten et sporadisk kirkelig arbeid blant nordmenn i den populære turistbyen Torrevieja. Stadig flere nordmenn oppholdt seg i byen for lengre eller kortere perioder, og en gruppe lokale, norske ildsjeler arbeidet i flere år for å få etablert en egen sjømannskirke her. I 1998 ansatte Sjømannskirken derfor et prestepar på stedet for å gi den kirkelige betjeningen mer faste former.

De følgende årene var arbeidet basert på såkalt prestegårdsdrift – der noen aktiviteter ble arrangert i presteboligen, mens det ble leid lokaler til gudstjenester og større begivenheter. I 2000 ble det bestemt at det skulle bygges egen sjømannskirke i Torrevieja.

Gaven fra Stockholm

Behovet for en sjømannskirke i Torrevieja var allerede godt dokumentert, men den økonomiske situasjonen som Sjømannskirken befant seg i tillot ikke bygging av en ny kirke. Det fantes ikke midler.

En noe overraskende løsning på problemet kom fra den norske sjømannskirken i Stockholm. Kronprinsesse Märthas kirke i Stockholm hadde på denne tiden svært god økonomi. Kirken var blitt gjeldsfri allerede i 1978 etter å ha mottatt en gave på 3.3 millioner kroner av H.M Kong Olav. Og da kirken igjen mottok en større testamentarisk gave i 1999, ville de gjerne gi noe tilbake. Det ble derfor bestemt at sjømannskirken i Stockholm skulle gi fem millioner svenske kroner til byggingen av kirke i Torrevieja. Finansene kom dermed på plass, og byggingen av en egen kirke kunne endelig begynne.

Del

Prinsesse Märtha Louises kirke

Det var ingen enkel oppgave å finne en ledig tomt. Torrevieja var i sterk vekst rundt årtusenskiftet, og det var kamp om plassene. Løsningen ble at Sjømannskirken til slutt fikk kjøpe en tomt av Torrevieja kommune.

Grunnsteinen ble lagt ned i oktober 2003, og 17. oktober året etter ble den nye sjømannskirken innviet. Etter forespørsel fra sjømannskirken i Stockholm ble den nye kirken i Torrevieja gitt navnet Prinsesse Märtha Louises kirke.

Over 1500 mennesker møtte fram til åpningen. Det var prinsesse Märtha Louise selv som innviet den nye sjømannskirken, mens biskop Ole D. Hagesæther stod for vigslingen. Alle dører ble åpnet slik at de mange hundre som ikke fikk plass inne i kirken, kunne følge gudstjenesten fra hagen utenfor.

Den nye kirken bærer i seg mye historie; Orgelet fra den nedlagte sjømannskirken i Rouen ble demontert og bygget opp igjen i Torrevieja. I tillegg til dette fikk kirken på 5-årsdagen i 2009 innviet nytt klokketårn. Der henger kirkeklokken fra den nedlagte sjømannskirken på Curçao.

Del

Et miljø og en kirke i sterk vekst

Siden Sjømannskirken først startet arbeidet sitt i Torrevieja, har det norske miljøet vært i sterk vekst. I 1997 oppholdt rundt 3–4000 nordmenn seg i området i vinterhalvåret, i 2000 var tallet steget til rundt 8000 og i 2013 til mellom 10–15 000.

I løpet av de første fem årene etter at den nye sjømannskirken åpnet, var til sammen rundt 200 000 mennesker innom dørene. Og på grunn av den store pågangen har både arbeidsoppgavene og bemanningen ved sjømannskirken vokst til 10 medarbeidere per 2014. Området som betjenes er trekanten Almeria/Madrid/Alicante, og kirken fungerer både som et åndelig, sosialt og kulturelt senter for nordmenn i området. Gudstjenesten er nerven i arbeidet, men ellers byr sjømannskirken uken igjennom på et variert program som spenner fra fjellturer til treskjæring. Sjømannskirken har også et stort kor og eget blåseorkester. De mange i det norske miljøet som arbeider frivillig ved kirken bidrar til at kirken kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå.

Fastboende pensjonister utgjør en stor del av brukergruppen, men kirken tar også imot konfirmanter og holder over femti vielser årlig. Samtidig retter sjømannskirken seg mot barnefamilier gjennom ulike tilbud. Blant annet har kirken vært del av samarbeidsprosjektet Familieveiviseren, som sjømannskirkene på Costa Blanca har drevet sammen med Blå Kors. Dette prosjektet jobber spesifikt med sosialsaker som involverer barn og unge, og har også fungert som helsestasjon for ungdommene i regionen. 

Del

Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda.no

Kilder

  • Hjemmeside for sjømannskirken på Torrevieja, www.sjømannskirken.no [lesedato 26.7.2013]
  • Sjømannskirkens årbøker 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2012

 

 

 

 

Del
[macroErrorLoadingPartialView]
Del