Sjømannskirken i Suez

Sjømannskirken hadde virksomhet med base i den egyptiske havnebyen Suez over korte perioder i 1955–1956 og 1966–1967.

I 1955 fikk sjømannsprest Astor Kvistad oppdrag som reisende sjømannsprest med base i havnebyen Suez i Egypt. Norske skip var sterkt involvert i oljefrakten i området, og Kvistad fulgte med de norske skipene på turen gjennom Suezkanalen opp til Middelhavet eller nedover helt til Persiabukta – en tur som tok over ni dager. Reisevirksomheten ble imidlertid stoppet av den ustabile politiske situasjonen i regionen, da det brøt ut krig mellom Egypt og Israel, Frankrike og Storbritannia i 1956.

I 1966 tok Sjømannskirken på ny opp arbeidet i Suez-området som et prøveprosjekt, ettersom det i denne perioden passerte ca. 1000 norske skip gjennom Suezkanalen per år. Den norske sjømannspresten John Mauritzen ble ansatt i stillingen, men måtte oppgi arbeidet nesten før det var kommet i gang, da det i juni 1967 brøt ut krig i Midtøsten og Suezkanalen ble stengt.

Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilde

  • Sjømannskirkens årbøker 1955–1969
Del
Del