STETTIN   Stettin havn. Marnie Pix/Flickr.com/CC BY-ND 2.0

Sjømannskirken i Stettin

I perioden 1964–1968 hadde sjømannskirken en assistent ansatt ved den svenske sjømannskirken i Stettin i Polen.

Tilstedeværelsen i Stettin var et konkret resultat av et forsøk på å styrke samarbeidet mellom nordiske sjømannskirkeorganisasjoner – iverksatt gjennom etableringen av Nordisk Sjømannskirkeråd i 1955. Og ved å ha assistenter ved andre nordiske kirker, kunne den norske sjømannskirken være tilstede i en havn uten å måtte etablere stasjon her.

Samtidig som Sjømannskirken sendte assistent til Stettin, ble det også sendt en norsk assistent for å arbeide på den danske (senere svenske) sjømannskirken i Callao i Peru. Stillingen i Stettin ble av økonomiske årsaker inndratt igjen i 1967.

Del