Sjømannskirken i Skottland/Aberdeen

I 2002 opprettet Sjømannskirken reisetjeneste i Skottland. Bakgrunnen var en stadig økning i norske skipsanløp rundt hele kysten av Skottland. I desember 2012 ble det etablert norsk sjømannskirke i Aberdeen, som dermed overtok ansvaret for skipsbesøk i skotske havner.

Sjømannskirkens reisetjeneste i Skottland ble etablert med base i Edinburgh, med oppdrag å drive skipsbesøk på norske skip som anløp om lag 25 havner på øst-, nord-, og vestkysten av landet. Supply og offshoreskip som betjente oljevirksomheten på skotsk sektor utgjorde en stor del av anløpene, i tillegg til norske tank, gass, kjemikalie- og bulkskip. Norske marinefartøyer anløp også regelmessig skotske havner, i tillegg til cruiseskip i sommerhalvåret.

Sjømannskirken utførte i perioden 2002–2011 om lag 500 skipsbesøk årlig. Det ble mellom annet også arrangert sightseeingturer for sjøfolk, utført syke- og hjemmebesøk og holdt gudstjenester for fastboende nordmenn i Edinburgh, Glasgow og Aberdeen.

Sjømannskirke i Aberdeen

Da Sjøfartsdirektoratet i 2012 la ned velferdskontoret for sjøfolk i Aberdeen etter 20 års drift, ble Sjømannskirken bedt om både å overta lokalene og videreføre direktoratets tjenester og velferdsaktiviteter. Den nye sjømannskirken i Aberdeen ble offisielt åpnet 1. desember samme året, og reisetjenesten ble dermed overflyttet fra Edinburgh og innlemmet i den nye sjømannskirkens virksomhet.

 

Del

Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • «Sjømannskirken i Aberdeen. Nytt tilbud for sjøfolk», www.sjomannskirken.no [lesedato 3.4.2014]
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2002–2013

 

 

 

Del
[macroErrorLoadingPartialView]
Del