Reisetjeneste USAs østkyst   SKIPSBESØK: Reiseprest Kjell Rasmussen klar for skipsbesøk på M/S «Kassel» i 1987 (Bud &, Hilsen nr. 12/1987). Sjømannskirken

Reisetjeneste på USAs østkyst

I årsskiftet 1984/85 ble sjømannskirkens arbeid i Baltimore omdefinert fra å være en tradisjonell sjømannskirke, til å bli reisetjeneste med den amerikanske østkysten som arbeidsfelt.

Med aviser, og noen ganger ferske vafler, dro Sjømannskirkens utsendte på skipsbesøk på skandinaviske og utflaggede skip, i havner fra Philadelphia i nord til Alexandria i Sør, og helt til Norfolk. Dette var en strekning som tilsvarte omtrent 500 kilometer. Tjenesten var hele tiden mens den eksisterte drevet av ekteparet Kjell og Astrid Rasmussen, med base i presteboligen deres i Baltimore.

Bestyrerparet hadde også ansvaret for å betjene den gamle norske menigheten tilhørende sjømannskirken i Baltimore som ble solgt i 1985. Menigheten ble stadig mindre og medlemmene eldre, så hjemmebesøk, sykebesøk og hjelp til sosialsaker ble viktige arbeidsoppgaver. En gang i måneden kom også en sjømannsprest fra New York for å holde gudstjeneste i Grace Lutheran Church, som ble leid for anledningene.

På grunn av nedgang i norske skipsanløp på østkysten ble reisetjenesten nedlagt i 2002.

Kilder

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 12/1987
  • Sjømannskirkens årbøker 1983–1993; 1994–2002

 

 

Del
Del