Reiseprestetjeneste i Afrika

Sjømannskirken har hatt reiseprester i Afrika siden 1995.

I 1995 opprettet Sjømannskirken en reisepresttjeneste med hele verden som arbeidsfelt. Det var sjømannsprest Terje Bjerkholt som ble ansatt i stillingen, med base i Norge. I Afrika hadde han ansvar for kirkelig betjening av nordmenn blant annet i Ghana, Togo, Nigeria, Angola, Zimbabwe og Sør-Afrika.

I 1999 ble reisetjenesten utvidet og omdefinert. Mens andre overtok ansvaret for den kirkelige betjeningen i andre deler av verden, fikk Terje Bjerkholt nå ansvaret for det som ble definert som reisetjeneste i Afrika sør for Sahara med base i Harare i Zimbabwe.

Det norske og skandinaviske bosettingsmønsteret i Afrika har vært kjennetegnet ved små kolonier spredd på mange steder i mange land, og hovedsakelig har gruppene med nordmenn utgjort arbeidere i frivillige organisasjoner, den norske utenrikstjenesten eller norske selskaper involvert i oljerelatert virksomhet. Reisepresten fikk også ansvaret for å besøke andre skandinaviske grupper på kontinentet, ettersom disse ikke hadde et tilsvarende kirketilbud fra sine respektive hjemland.

Å få en fast representant på det afrikanske kontinentet var også viktig på bakgrunn av Sjømannskirkens beredskapsarbeid og beredskapsavtaler med norske bedrifter og utdanningsinstitusjoner. Reisepresten skal være klar til å rykke ut for krisehåndtering hvis en større ulykke eller katastrofe skulle ramme nordmenn i Afrika.

Politiske uroligheter og konflikter har definert reisetjenesten i Afrika, og gjort det til et krevende arbeidsfelt. Mulighetene for å utføre kristne kirkelige tjenester og handlinger har også variert fra land til land, på grunn av lovgivning.

Fra april 2002 ble basen for reisetjenesten i Afrika flyttet fra Zimbabwe til Norge. I 2008 ble det i tillegg startet med kirkelig betjening av nordmenn i Nord-Afrika, som en utvidelse av reisepresttjenesten for Sør-Asia – med ansvar for landene Egypt, Libya, Algerie og Tunisia.

Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilde

  • Bud & Hilsen nr. 1/2001 Sjømannskirkens årsmeldinger 1995–2013
Del
Del